יום ראשון, 27 בפברואר 2011

קיצורי מקלדת

היום נעשה שימוש מאוד נרחב בעכבר בעת השימוש במחשב. העכבר הוא אביזר חדש יחסית במחשב, העכבר המודרני התחיל להיכנס למחשב רק בשנת 1984.
עד אז השימוש היה באמצעות המקלדת בלבד, וכדי להקל על העבודה במחשב טרם כניסת העכבר נוצרו קיצורי מקלדת, השימוש בקיצורי המקלדת עדיין קיים ואף מתפתח. נראה לי שמבוגרים שביננו שהתחילו להשתמש במחשב לפני שני עשורים עדיין משתמשים בקייצורי המקלדת למערכת ההפעלה החלונאית, ולתוכנות רבות יש קיצורי מקלדת ייחודיים לאותה תוכנה.
לטעמי קיצורי המקלדת מקלים מאוד על השימוש במחשב ולעיתים השימוש בהם נוח יותר מאשר השימוש בעכבר.

הכנתי טבלאות של קיצורי המקלדת השימושיים, בעתיד אוסיף קיצורי מקלדת נוספים. השימוש בקיצורים נעשה באמצעות מקשי ה-F הנמצאים במקלדת (לוח המקשים) בשורה העליונה, כן על ידי שילוב מקשים כמו control, shift, alt. כאשר נעשה שימוש בקיצורי המקשים בשילוב של שני מקשים  (כמו למשל control + C המשמש להעתקה יש להקליק בתחילה על control במקלדת - להשאיר את ה-control לחוץ ובמקביל להקליק על C).


ניתן להשתמש בקוד ascii כדי להוסיף תו (תו הוא אות, ספרה, סימן),חלק מקודי ה-ascii ניתנים להקלדה על ידי לחיצה על מקש ה-alt ובמקביל על הספרות בצד ימין של המקלדת. כך למשל כדי להקליד את האות a נוכל להקליד על alt + 0097. השימוש העיקרי בשיטה זו לתווים מיוחדים, כמו למשל הסימן אירו (יורו) : € על ידי הקלדת alt + 0128, השבר ¼ על ידי הקלדה של alt + 0188, ½ על ידי alt + 0189, סימון שמירת הזכויות © על ידי alt + 0169


הנה פירוט קיצורי המקשים :

קיצורי מקלדת כלליים

שילוב מקשים
פעולה
control +A
בחר הכל (כל המסמך : מלל, תמונות וכו')
control +B
הדגשת טקסט
control +C
העתק (העבר לזכרון הזמני)
control +End
הגעה לסוף המסמך
control +Home
הגעה לראש המסמך
control +I
כתב נטוי
control +N
הוספת מסמך חדש
control +O
פתיחת מסמך
control +P
הדפס (מעבר לתפריט הדפסה)
control +S
שמוֹר
control +U
קו תחתון (מתחת לטקסט)
control +V
הדבק
control +W
סגירת מסמך
control +X
גזור (העתק ומחיקת המקור)
control +Y
חזרה על פעולה אחרונה
control +Z
ביטול פעולה אחרונה
control +K
הוספת היפר קישור
delete
מחיקת תו קדימה
backspace
בטקסט : מחיקת תו אחורה
F2
שנה שם (של קובץ)
control +F4
סגירת מסמך פעיל (לא את התוכנה)
alt + F4
סגירת יישום / תוכנה / חלון
F10
הצגת תפריט (כמו קליק ימני על העכבר)
backspace
בסייר החלונות : עבור רמה אחת מעל
alt + ESC
מעבר בין חלונות (לפי סדר פתיחתם)
shift + delete
מחיקת פריט (ללא העברתו לסל המיחזור)
 + Dחלונות
הצג שולחן העבודה
+ Eחלונות
כניסה ל"המחשב שלי" (או "מחשב")
+ Fחלונות
הפעלת החיפוש במחשב
+ L חלונות
נעילת המחשב
+ Mחלונות
מזעור כל החלונות
+ R חלונות
פתיחת ת פקודת הפעלה (run)


קיצורי מקלדת ב"אופיס"

שילוב מקשים
פעולה
Control  +  A
בחר הכל (כל המסמך : מלל, תמונות וכו')
Control  +  B
הדגשת טקסט
Control  +  C
העתק (העבר לזכרון הזמני)
Control  +  D 
עיצוב גופן
Control  +  E
מרכוז טקסט
Control  +  F
חיפוש (תוים : טקסט, מילים, סימנים)
Control  +  G
מעבר אל...    (כמעבר לעמוד...)
Control  +  H
החלף (תוים : טקסט, מילים, סימנים)
Control  +  I
כתב נטוי (italic)
Control  +  J
יישור שוליים לשני הצדדים
Control  +  K
הפעל עיצוב אוטומטי
Control  +  L
יישור השוליים לשמאל
Control  +  M
טאב
Control  +  N
הוספת מסמך חדש  (ריק)
Control  +  O
פתיחת קובץ
Control  +  P
הדפסה
Control  +  Q
ביטול יישורים לפיסקה
Control  +  R
יישור שוליים לימין
Control  +  S
שמירה
Control  +  T
יצירת כניסה תלויה
Control  +  U
קו תחתי (מתחת לטקסט)
Control  +  V 
הדבקה (paste)
Control  +  W
סגירת קובץ פעיל
Control  +  X
גזירת טקסט מסומן
Control  +  Y 
ביטול undo  (ביטול ביטול פעולה אחרונה)
Control  +  Z 
ביטול פעולה אחרונה (undo)
Home
מעבר לתחילת השורה
delete
מחיקת תו קדימה
backspace
בטקסט : מחיקת תו אחורה
End
מעבר לסוף השורה
Control + Page Up
העברת הסמן לתחילת המסך
Control + Page Down
העברת  הסמן לסוף המסך
Control  + home
העברת הסמן לראש המסמך
Control  + end
העברת הסמן לסוף המסמך
Control  +  Esc   
פתיחת תפריט "התחל"
Control + enter
מעבר לעמוד הבא
חץ ימינה Control +
העברת הסמן למילה מימין
חץ שמאל Control +
העברת יקפוץ למילה משמאל
Control  +  =
כתב תחתי (כמו הסיפרה 2 ב-H2O)
Control + ]     (סוגר מרובע ימני)
הגדלת גודל הגופן ברמה אחת
Control + [    (סוגר מרובע שמאל)
הקטנת גודל הגופן ברמה אחת
Control + 0
יצירת שורת ריווח מעל פיסקה
Control + 1
יצירת שורת רווח בין השורות
Control + 2
יצירת רווח כפול בין השורות
Control + 5
יצירת רווח וחצי בין השורות
Control +  F4
סגור מסמך
Control + F6
מעבר בין שני מסמכים
Control +Shift  +   -
מקף קשיח
Control +Shift  +   =
כתב עילי (כמו הספרה 3 ב-23)
Control + Shift  +   >
הגדלת גופן לגודל הבא
Control + Shift  +   <
הקטנת גופן לגודל הקודם
Control + Shift  +  Space
רווח קשיח
Control + Shift  +  C
העתקת עיצוב בלבד של טקסט מסומן
Control + Shift  +  D
קו תחתי כפול
Control + Shift  +  F
שינוי גופן  -  קביעת סוג גופן
Control + Shift  +  H
טקסט מוסתר
Control + Shift  +  N
החלת סגנון  normal

קיצורי מקלדת בדפדפן אינטרנט אקספלורר

שילוב מקשים
פעולה
F1
הצגת עזרה
F11
מעבר בין תצוגת מסך מלא ותצוגה רגילה של חלון הדפדפן
Tab
מעבר לפריט הבא
Shift+Tab
מעבר לפריט הקודם
F7
הפעלת גלישה באמצעות סימן הכניסה
Alt+Home
מעבר אל דף הבית
Alt + חץ ימני
מעבר לדף הבא
Alt+חץ שמאלי
מעבר לדף הקודם
Shift + F10
הצגת תפריט קיצור עבור קישור
Control+Tab או F6
מעבר קדימה דרך מסגרות ורכיבי דפדפן (פועל רק אם האפשרות של גלישה באמצעות כרטיסיות מוגדרת כלא זמינה)
Control + Shift + Tab
מעבר אחורה בין מסגרות (פועל רק אם האפשרות של גלישה באמצעות כרטיסיות מוגדרת כלא זמינה)
חץ למעלה
גלילה לתחילת מסמך (לחיצה ארוכה)
חץ למטה
גלילה לסוף מסמך (לחיצה ארוכה)
Page Up
גלילה לתחילת מסמך במרווח מסך שלם
Page Down
גלילה לסוף מסמך במרווח מסך שלם
Control + Home
מעבר לתחילת מסמך
Control + End
מעבר לסוף מסמך
Control + F
חיפוש בדף זה
F5
רענון דף האינטרנט הנוכחי
Control + F5
רענון דף האינטרנט הנוכחh
Esc
הפסקת הורדה של דף
Control + O
פתיחת אתר אינטרנט או דף חדש
Control + N
פתיחת חלון חדש
Control + Shift + P
פתיחת חלון חדש של גלישת InPrivate
Control + K
שכפול כרטיסיה (פתיחת הכרטיסיה הנוכחית בכרטיסיה חדשה(
Control + Shift + T
פתיחה מחדש של הכרטיסיה האחרונה שסגרת
Control + W
סגירת החלון הנוכחי (אם פתוחה כרטיסיה אחת בלבד(
Control + S
שמירת הדף הנוכחי
Control + P
הדפסת הדף הנוכחי או המסגרת הפעילה
Enter
הפעלת קישור שנבחר
Control + I
פתיחת 'מועדפים'
Control + H
פתיחת 'היסטוריה'
Control + J
פתיחת 'הזנות'
Alt + P
פתיחת תפריט 'דף'
Alt + T
פתיחת תפריט 'כלים'
Alt + H
פתיחת תפריט 'עזרה'